บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ มงคลสูตร

มงคล ๓๘ ประการ สิ่งที่ทำแล้วเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างสูงสุด พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ มี ๓๘ ประการ

อ่านต่อ