สวดมนต์สามัญประจำบ้าน ฉบับพกพา (ปกใหม่)

30฿

โดย. : สุภาพ หอมจิตร
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 400 หน้า
ขนาด : 10.5×14.5cm
ราคาปก : 30 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ สวดมนต์สามัญประจำบ้าน ฉบับ พกพา เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับเป็นคู่มือสร้างความดี และเป็นสื่อในการระดมธรรมสร้างสันติสุขทางใจ แผ่ขยายไปถึงคนรอบข้าง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา ๗ ภาค คือ
๑. ภาคสวดมนต์ภาวนา รวมบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และบทสวดมนต์ต่างๆ ที่นิยมสวดกัน
๒. ภาคคาถาบูชาเลิศล้ำ รวมคาถาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองไทย
๓. ภาคธรรมะฉ่ำชีวี รวมคติธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆ
๔. ภาคศาสนพิธีน่ารู้ รวมความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา
๕. ภาคบูชาพระให้ถูกโฉลก บูชาพระอะไรถึงจะถูกโฉลกชะตา และเป็นสิริมงคลชีวิต
๖. ภาคดูโชคกับโหราศาสตร์ ดูโชคชะตาราศี ฤกษ์งามยามดี และการตั้งชื่อบุตรหลานให้เป็นมงคล
๗. ภาครักษาพยาธิด้วยสมุนไพร รวมสมุนไพรไทยใกล้ตัวที่ควรรู้ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในยามจำเป็น
หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านและตู้ธรรมะประจำเรือนที่มี เพียงเล่มเดียว แต่สามารถหยิบฉวยใช้ได้ทุกโอกาสและสารพัดประโยชน์ เรียกว่า 7 in 1 เลยทีเดียว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสร้างสันติสุขแก่ตัวท่านเอง คนในครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

——————————————-
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

 


———————————————
ปกรอง
คำนำ
———————————————
สารบัญ

ภาค ๑ สวดมนต์ภาวนา
– สวดมนต์ภาวนา คือต้นตอแห่งความสุข ความสำเร็จ
– อานิสงส์ของการสวดมนต์
– คำแนะนำ และข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
– แนะนำวิธีอ่าน (เฉพาะในเล่มนี้)
– ทำความเข้าใจการสวดมนต์ทำวัตร
– ทำวัตรเช้า
– ทำวัตรเย็น
– บทชุมนุมเทวดา
บทสวดมนต์ประจำวัน
– บทบูชาพระรัตนตรัย (ชีวิตรุ่งเรือง, มีสุข)
– บทกราบพระรัตนตรัย (ชีวิตมีสุข)
– บทนมัสการพระพุทธเจ้า (อานิสงส์ ๑๐๘, ป้องกันภัย)
– บทขอขมาพระรัตนตรัย (ตัดกรรม)
– บทไตรสรณคมน์ (คุ้มครอง, สร้างกำลังใจ)
– บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ป้องกันภัย ๑๐๘, ชีวิตรุ่งรือง)
– พุทธชัยมงคลคาถา (ป้องกันภัย, ทำให้มีชัยชนะ)
– อิติปิโสเกินอายุ (ต่ออายุ, ตัดกรรม, เสริมสิริมงคล)
บทสวดมนต์พิเศษประจำวัน
– บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา) (ประสบผลสำเร็จ, มีชัยชนะ)
– บทสัมพุทเธ (ป้องกันอันตราย, ชนะอุปสรรค)
– บทนโมการอัฏฐกคาถา (ขจัดสิ่งชั่วร้าย, ให้อยู่เย็นเป็นสุข)
– บทมงคลปริตร (ขจัดเสนียดจัญไร, มีโชคลาภ, เทวดารักษา)
– บทรัตนปริตร (ย่อ) (ขจัดโรคภัย, ภูตผีปีศาจ)
– บทกรณียเมตตปริตร (เทวดารักใคร่, คนเมตตา)
– บทขันธปริตร (ป้องกันสัตว์ร้าย)
– บทโมรปริตร (คุ้มครองการเดินทาง, ทำมาหากิน)
– บทธชัคคปริตร (ย่อ) (ขจัดความหวาดกลัว)
– บทวัฏฏกปริตร (ป้องกันอัคคีภัย)
– บทอาฏานาฏิยปริตร (เสริมมงคลในครอบครัว, คุ้มครองภัย)
– บทอังคุลิมาลปริตร (ขจัดภัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า)
– บทโพชฌังคปริตร (ขจัดโรค, สุขภาพดี, มีปัญญา)
– บทอภยปริตร (แก้ลางร้าย, ให้ฝันดี)
– ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (อานิสงส์ ๑๐๘ ประการ)
– พระคาถาชินบัญชร (อานิสงส์ ๑๐๘ ประการ)
– พระอาการวัตตสูตร (มีคุณเกินพรรณนา
– บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ดี ๑๐๘, เสริมปัญญาบารมี, เทพรักษา)
– บทมหาสันติงหลวง (ทำให้เกิดสันติสุข, สันติภาพ)
– บทอิติปิโสรัตนมาลา (ย่อ) (ป้องกันสารพัดอันตราย, ให้คุณ๑๐๘)
– บทมงคลจักรวาฬใหญ่ (ให้เกิดความเจริญ, อายุยืน, ขจัดมาร)
– บทมงคลจักรวาฬน้อย (ให้มีความสุข, ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ)
– บทบารมี ๓๐ ทัศ (เสริมบารมี, ให้ชีวิตมีสุข)
– คาถาป้องกันภัยสิบทิศ (ป้องกันอันตรายจากทิศต่างๆ)
– บทไหว้พระเจ้าสิบชาติ (ชีวิตเจริญ มีสุข สมหวัง)
– คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ (คุ้มครองชีวิตให้ปลอภัย)
– บทปลงสังขาร (บทที่ ๑) (ทำให้ไม่ประมาทในชีวิต)
– บทปลงสังขาร (บทที่ ๒) (ทำให้ไม่ประมาทในการทำดี)
– วิธีปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น
– บทแผ่เมตตาแบบต่างๆ
– บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทแผ่เมตตาพรหมวิหาร (ย่อ)
– บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตวโลกทั้ง ๔
– บทแผ่เมตตาแก่สัตว์ทุกจำพวก
– บทแผ่เมตตาอุทิศผลบุญ
– บทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล
– บทแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
– บทกรวดน้ำแบบย่อ
– คำกรวดน้ำคำกลอน

ภาค ๒ คาถาบูชาเลิศล้ำ
– บทสวดต่ออายุ (สะเดาะเคราะห์ต่ออายุ)
– คาถาบูชาดวงชาตา (สะเดาะเคราะห์)
– บทไหว้พระจุฬามณีเจดีย์ (ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง เป็นสุข)
– คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุทั่วจักรวาล (ไม่ตกสู่อบายภูมิ)
– คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า (ชีวิตมีสุข, ร่มเย็น)
– คาถาอัญเชิญพระบรมธาตุ (เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ)
– คาถาบูชาพระแก้วมรกต (ทำให้ร่ำรวยแก้วแหวนเงินทอง)
– คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์ (ทำให้มีอำนาจในการปกครอง)
– คาถาบูชาพระพุทธชินราช (ทำให้ชนะอุปสรรคทุกประการ)
– คาถาบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร (ทำให้เจริญด้วยด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ)
– คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ (ทำให้ชีวิตเป็นสุข, ไม่เกิดในอบาย)
– คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม (ทำให้มีปัญญาเฉียบแหลม)
– คาถาบูชาหลวงพ่อเพชร (ร่ำรวยเพชรนิลจินดา)
– คาถาบูชาหลวงพ่อโต (ทำให้ได้เป็นใหญ่เป็นโต)
– คาถาบูชาหลวงพ่อพระใส (ชีวิตสดใส, ไม่หม่นหมอง)
– คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง (ทำให้มีคนเชิดชูบูชา)
– คาถาบูชาหลวงพ่อทอง (ร่ำรวยเงินทอง)
– คาถาบูชาหลวงพ่อโต (ทำให้ได้เป็นผู้นำ, มีคนนับถือ)
– คาถาบูชาพระศรีอริยเมตไตรย (ทำให้มีสุขไม่รู้คลาย)
– คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์ (ป้องกันภัยยามคับขัน)
– คาถาบูชาพระพุทธเจ้า ๑๖ พระองค์ (ป้องกันภัย, ให้มีสุข)
– คาถาตาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า (ป้องกันภัย ๑๐๘)
– คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า (เสกล้างหน้า, เมตตามหานิยม)
– คาถาบูชาพระสารีบุตร (มีปัญญาเลิศ)
– คาถาบูชาพระมหาโมคคัลลานะ (ทำให้มีฤทธิ์เดช, ผู้คนเกรงขาม)
– คาถาดับไฟในนรก (ดับพิษไฟ, น้ำร้อนลวก)
– คาถาบูชาพระสีวลี (ทำให้มีโชคลาภ, ค้าขายร่ำรวย)
– คาถามหาลาภ (พระสีวลี) (ทำให้บังเกิดลาภผลร่ำรวย)
– คาถาหัวใจพระฉิมพลีใหญ่ (ทำให้สำเร็จผลดังต้องการ)
– คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ (เกิดสิริมงคล, ชีวิตรุ่งเรือง)
– คาถาขอลาภพระสังกัจจายน์ (มีลาภไม่ขาดสาย, เงินไหลมา)
– คาถาบูชาพระองคุลิมาล (คลอดง่าย, ป้องกันภูตผีปีศาจ)
– คาถาบูชาพระอุปคุต (บันดาลโชคลาภ, ป้องกันอันตราย)
– คาถาบูชาพระสมเด็จ (เสริมทรัพย์, เสริมสิริมงคล)
– คาถาอาราธนาพระสมเด็จ (เสกพระสมเด็จฯ ห้อยคอ)
– คาถาสมเด็จโต (เจริญลาภ ยศ สรรเสริญ สุข)
– คาถาสืบสร้างทางสวรรค์ นิพพาน (อยู่ดีมีสุข, ไปสู่สุคติ)
– คาถาหลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) (โภคทรัพย์พอกพูน, มีสุข)
– คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร (ชีวิตปลอดภัย)
– คาถาหลวงปู่ศุข (เดินทาง, ติดต่อประสานงานสำเร็จ)
– คาถาหลวงพ่อโอภาสี (ครอบครัวมีสุข)
– คาถาหลวงพ่อสด (ชีวิตก้าวหน้า, มีสติปัญญามั่นคง)
– คาถาหลวงพ่อปาน (เสริมทรัพย์)
– คาถามหาอำนาจ (เสกล้างหน้า ผู้คนยำเกรง)
– คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) (เงินทองไหลมาเทมา)
– คาถาพุทธวิทยาคม (ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย)
– คาถาพญาไก่เถื่อน (เสริมให้มีปัญญาแก่กล้า)
– คาถาหลวงพ่อเกษม เขมโก (ให้ชีวิตมีความเกษมสำราญ)
– คาถาหลวงปู่เผือก (ป้องกันภัย, ชีวิตรุ่งเรือง)
– คาถาเจ้าคุณนรรัตน์ฯ (ทุกอย่างสำเร็จตามปรารถนา)
– คาถาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ (เสริมทรัพย์ เสริมบารมี)
– คาถาเรียกเงิน (ค้าขายร่ำรวย)
– คาถาหลวงปู่ทอง อายนะ (คุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย)
– คาถาหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (เจริญโชคลาภ)
– คาถาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (มีโชคชัย, คงกระพัน, ผู้คนรักใคร่)
– คาถาหลวงพ่ออุตตมะ (มีโชคลาภ, วาสนาดี, ชีวิตรุ่งเรือง)
– คาถาหลวงพ่อแช่ม (ทำให้ชีวิตแช่มชื่น, มีแต่คนรัก)
– คาถาหลวงปู่ขาว อนาลโย (ทำให้เกิดเมตตามหานิยม)
– คาถาหลวงปู่แหวน สุจิณโณ (ชีวิตมีความสุข ความเจริญ)
– คาถาหลวงพ่อปาน อัคคปัญโญ (เสริมให้มีอำนาจ, ป้องกันสัตว์ร้าย)
– คาถาพ่อท่านลี ธัมมธโร (ป้องกันอันตราย ภัยพิบัติทั้งปวง)
– คาถาพ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ (อยู่ยงคงกระพัน, มีคนนับถือ)
– คาถาความจำดี (เสริมปัญญา, เรียนเก่ง)
– คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช (ครอบครัวมีสุข สงบ ร่มเย็น)
– คาถาบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพ (สำเร็จดังปรารถนา
– คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สำเร็จดังปรารถนา)
– คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช (ร.๕) (ทำให้มีชัยชนะ, มีโชคลาภ, ไม่ตกอับ)
– คาถาบูชากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศัตรูพ่ายแพ้, มียศศักดิ์)
– คาถาบูชาพระแม่กวนอิม (ชีวิตและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข)
– คาถาบูชาพระอิศวร (พระศิวะ) (ขจัดปัดเป่าอันตราย, ป้องกันภูตผี)
– คาถาบูชาพระพรหม (ทำให้ชีวิตมีความสุข ร่มเย็น)
– คาถาบูชาพระพิฆเณศวร (ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน)
– คาถาบูชาพระนารายณ์ (ขจัดอันทั้งตรายทั้งปวง, ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน)
– คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ป้องกันภูตผีปีศาจ, คุณไสย)
– คาถาบูชาพระขันธกุมาร (ทำให้มีชัยชนะเหนือศัตรู)
– คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี (เสริมเมตตามหานิยม, ผู้คนรักใคร่)
– คาถาบูชาพระลักษมี (ทำให้เจริญรุ่งเรืองด้วยโภคทรัพย์, อุดมสมบูรณ์)
– คาถาบูชาแม่พระธรณี (ปกปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัย)
– คาถาบูชาแม่พระโพสพ (ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร)
– คาถาบูชานางกวัก (ให้มีโชคลาภ, ค้าขายร่ำรวย)
– คาถาบูชาแม่พระธรณี แม่พระคงคา พระพาย พระเพลิง (แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
– คาถาบูชาพระฤาษี (มีความสำเร็จในทุกด้าน)
– คาถาป้องกันตัว (คุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย)
– คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ (ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ)
– คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น (คุ้มครองตนให้ปลอดภัย)
– คาถาหัวใจเกราะเพชร (ป้องกันภัย, ศัตรู, ศัสตราวุธ)
– คาถาป้องกันภัยทั่วพิภพ (ภัยใดๆไม่อาจกล้ำกราย)
– คาถาปลุกเสกของขลัง (ใช้ปลุกเสกวัตถุมงคล)
– คาถาหัวใจกาสลัก (เสกแป้งผัดหน้า เสริมเมตตามหานิยม)
– คาถาหัวใจหนุมาน (ป้องกันศัตรู)
– คาถาประสานบาตร (ต่อกระดูก, ประสานแผล)
– คาถาเสกสีผึ้งทาริมฝีปาก (เสริมเมตตามหานิยม, คนรักใคร่)
– คาถามหาเมตตา (คนรักใคร่ หลงไหล)
– คาถาเมตตามหานิยม (คนรักใคร่ นิยมชมชอบ)
– คาถาปราบมาร (หัวใจพาหุง) (ป้องกันอันตราย, ทำคนคิดร้ายให้กลายเป็นมิตร)
– คาถาหัวใจพระพุทธ (ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย)
– คาถาฝันดี (ทำให้ฝันดี, ฝันได้โชคลาภ)
– คาถาผูกจิต (ทำให้ศัตรูเป็นมิตร)
– คาถาผู้กใจ (ทำให้ธุรกิจการค้าขายสำเร็จ)
– คาถาสะกดจิต (นะ จังงัง) (ใช้สะกดจิตคน/สัตว์ ให้อยู่ในอำนาจ)
– คาถาหัวใจพระเจ้าสิบชาติ (เสริมบารมี/เดชานุภาพ)
– คาถานิพพานจักรี (ขอพรให้เทวดาคุ้มครอง)
– คาถาหัวใจเศรษฐี (ทำให้มีลาภสมปรารถนา)
– คาถามหาพิทักษ์ (ป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัย)
– คาถาหัวใจราชสีห์ (เมตตามหานิยม)
– คาถา ๑๐๘ พุทธคุณ (แคล้วคลาดปลอดภัย, โชคดีมีชีย)
– คาถาหัวใจพระรัตนตรัย (ป้องกันภัยสารพัด)
– คาถาพระเจ้าเปิดโลก (ป้องกันภัยในการเดินทาง)
– คาถานิมิตฝันดี (เกิดนิมิตดี, มีโชค)
– คาถาผูกมัดปีศาจ (ป้องกันภูตผีและคุณไสยเข้าร่าง
– คาถาคัดเลือด (เสกเป่าห้ามเลือดจากแผล)
– คาถาเป่าตาต้อตาแดง (รักษาตาแดง)
– คาถาหัวใจสุนัข (ป้องกันสุนัขเห่าหรือกัด
– คาถาบูชาทรัพย์ (เสริมให้ทรัพย์เพิ่มพูน)
– คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี (ค้าขายร่ำรวย)
– คาถามหาลาภ (เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ, ร่ำรวย)
– คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ (ช่วยในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ)
– คาถาเสกธูปบูชาพระ (ค้าขายร่ำรวย)
– คาถาบูชาขอลาภ ๗ วัน (ขอให้มีลาภ)
– คาถาบูชาประทีป (สวดบูชาขณะจุดเทียนถวายพระ ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง)
– คาถาพญาปลาตะเพียนทอง (บันดาลให้เกิดลาภ)
– คาถาสาลิกาลิ้นทอง (พูดเจรจามีคนรัก)
– คาถาเมตตาจิต (เสริมให้มีคนรักใคร่)
– คาถาบูชาขอลาภพระเศรษฐีนวโกฏิ

ภาค ๓ ธรรมะฉ่ำชีวี
– มรดกธรรม
– ผลของการรักษาศีล ๕
– การใช้บุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน
– การเจริญสติในชีวิตประจำวัน
– วิธีเจริญสติในอิริยาบถนั่ง
– พระในบ้าน
– พระที่ถูกมองข้าม
– บูชาพระให้ครบ
– ชีวิตที่เป็นหลักฐาน
– ความรักของพ่อ
– ความรักของแม่
– เลือดในอก
– กฏแห่งกรรม (หลวงพ่อจรัญ)
– เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
– ผลกรรมชั่ว
– คติธรรมนำชีวิต
– กฏแห่งกรรม
– เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
– โกรธคือโง่
– ชีวิตกับความตาย
– การคบคน
– การสั่งสมบุญนำสุขมาให้
– กตัญญูรู้คุณคน
– พูดอย่างไรได้อย่างนั้น
– คาถาหัวใจเศรษฐี
– ปลงเสียเถิด
– ที่พึ่งของตน
– ชีวิตที่พอเพียง
– ทุกอย่างอยู่ที่ใจ
– วันเกิดใคร
– พ่อแม่แก่เฒ่า
– ผีร้ายในชีวิต
– ทำเองดีกว่า
– อุทานธรรม
– โอวาทธรรมสมเด็จโต
– มงคลชีวิต

ภาค ๔ ศาสนพิธีน่ารู้
– พิธีการทำบุญ
– การทำบุญในงานมงคล
– การทำบุญในงานอวมงคล
– คำบูชาพระรัตนตรัย
– คำอาราธนาศีล ๕
– คำสมาทานศีล ๕
– คำอาราธนาธรรม
– คำอาราธนาพระปริตร
– คำบูชาข้าวพระพุทธ
– คำลาข้าวพระพุทธ
– คำอธิษฐานของทำบุญ
– คำจบของทำบุญใส่บาตร
– คำถวายข้าวใส่บาตรและของทำบุญ
– คำบูชาพระภูมิ
– คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
– คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
– คำหลั่งน้ำถวายพระภูมิ
– คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
– คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
– คำถวายผ้าป่า
– คำถวายผ้ากฐิน
– คำภาวนารดน้ำศพ
– คำภาวนาทอดผ้าบังสุกุล
– คำภาวนาเผาศพ
– คำอธิษฐานปล่อยสัตว์ (จีน)
– คำอธิษฐานปล่อยสัตว์
– ปล่อยสัตว์อะไรดี

ภาค ๕ บูชาพระให้ถูกโฉลก
– คาถาบูชาพระประจำวันเกิด
– พระบูชาประจำปีเกิด
– พระธาตุประจำปีเกิด
– พระเครื่อง พระบูชาประจำวันเกิด

ภาค ๖ ดูโชคกับโหราศาสตร์
– ตำราทำนายโชคชะตา ๑๒ ราศี (ดูโชคประจำปี)
– วันดี ดิถีงาม ยามมงคล (วิธีเลือกฤกษ์งามในการทำงานมงคล)
– ตำราตั้งชื่อมงคล
– ยามอุบากอง (เลือกเวลาที่เป็นมงคลสำหรับทำกิจต่างๆ)

ภาค ๗ รักษาพยาธิด้วยสมุนไพร
– สมุนไพรไทยใกล้ตัว
– คูน (ยาระบาย, แก้ท้องอืด)
– ชุมเห็ดไทย (ยาระบาย, แก้ท้องอืด)
– ชุมเห็ดเทศ (รักษากลากเกลื้อน
– ว่านหางจระเข้ (แก้พิษน้ำร้อนลวก, ยาระบาย)
– มะแว้งเครือ (แก้ไอ)
– ทับทิม (ยาแก้ถ่ายท้อง, ท้องเสีย)
– น้อยหน่า (ยาฆ่าเหา)
– ข่า (แก้โรคเกลื้อน, ท้องอืด)
– ขิง (แก้ไอ, ขับลม)
– หญ้าหนวดแมว (ขับปัสสาวะ, ขับนิ่ว)
– เล็บมือนาง (ถ่ายพยาธิ)
– พลู (แก้ลมพิษ, โรคกลาก)
– กานพลู (แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อในเด็ก)
– กะเพรา (แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เพราะแก๊สในกระเพาะลำไส้
– บอระเพ็ด (ยาเจริญอาหาร, ลดไข้)
– ใบชา (ยาระบายอ่อนๆ, ลดความอ้วน
– สะแก (ขับถ่ายพยาธิ)
– ฟ้าทะลายโจร (แก้บิด, ท้องเสีย)
– เทียนกิ่ง (ฆ่าเชื้อโรคในแผลเป็นหนอง)
– เม็ดแมงลัก (ลดความอ้วน, ยาระบายอ่อนๆ)

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88