มนต์พิธี ฉบับภิกขุปาฏิโมกข์

30฿

รหัส isbn 978-616-268-579-8
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปรุ๊ฟ
ความหนา 48.8 แกรม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

ติดต่อสั่งซื้อหนังสือ

โทร. คุณศราวุธ 099-713-1939

โทร. คุณนวณัฐ 098-565-8649

รายละเอียดเพิ่มเติม

มนต์พิธี ฉบับภิกขุปาฏิโมกข์