บทสวดมนต์

คาถาเงินล้าน

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำแนะให้ภาวนาวันละ ๓ จบ ๙ จบ
ทำให้เจริญทรัพย์ เงินทองไม่ขาดมือ

เคล็ดลับสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล

โดย..พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร.
วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี

     เมื่อปี ๒๕๒๘ พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุง (พระราชพรหมยาน) ท่านได้ขอให้ บรรดาลูกหลานได้ใช้พระคาถาเงินล้าน เพื่อเสริมสร้างความคล่องตัวในการดำเนินชีวิต พระท่านก็อนุญาตให้ เราจะสังเกตได้ว่า ใครก็ตามที่ทำพระคาถาเงินล้านเป็นกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอ ความขัดข้องในการดำเนินชีวิตจะมีน้อยกว่าคนอื่นเขา ขอยืนยันคำว่า “จริงจังและสม่ำเสมอ” เพราะว่าเรื่องคาถาเป็นพื้นฐานของอภิญญา คนจะเป็นอภิญญาได้จะต้องมีความจริงจังและสม่ำเสมอ ไม่ใช่ทำๆ ทิ้งๆ เมื่อท่าน
     ทั้งหลายได้ทำจริงจังและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะทำในจำนวนที่มาก อย่างเช่นสวดภาวนาวันละ ๑๐๘ จบ ก็จะมีความสะดวกคล่องตัวกว่าคนอื่น
     สำหรับอาตมาตั้งแต่ได้พระคาถามา ก็เริ่มต้นภาวนาวันละ ๙ จบ จากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็นวันละ ๓๐ จบ…จากที่ใช้ ๓๐ จบแล้วรู้สึกว่าเวลายังเหลืออีกเยอะ ก็เพิ่มเป็น ๓๐๐ จบ…ไล่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็น ๓๖๐ จบ.. ๖๐๐ จบ.. ๙๐๐ จบ.. ๑,๒๐๐ จบ..
     การท่องใช้วิธีท่องอย่างช้าๆ โดยจับลมหายใจภาวนาไปด้วย เป็นการเน้นคุณภาพ ไม่ใช่จ้ำๆ ให้จบไป สักแต่ว่าเอาปริมาณ เรื่องของคาถา
     ถ้าทำด้วยความเคารพจริงจังและสม่ำเสมอแล้ว ไม่เกิน ๒ เดือนผลก็จะเกิดขึ้นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านมาโปรดบอกว่า “ถ้าภาวนาคาถาเงินล้านเป็นกรรมฐาน ทรงอารมณ์โดยไม่เคลื่อนเลยวันละ ๑ ชั่วโมง จะสร้างโบสถ์กี่หลังก็ทำได้”
     ญาติโยมทั้งหลาย แม้จะทราบว่าคาถาเงินล้านเป็นของดี แต่ไม่ค่อยจะทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ค่อยต่อเนื่อง บางคนก็มาบ่นบอกว่ามีความลำบากในการทำมาหากินมาก อาตมาบอกคาถาเงินล้านให้เอาไปใช้ เขาบอกว่าเขาภาวนาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว ถามว่า “โยมภาวนาวันละกี่จบ ?” โยมบอกว่า “๑ จบ” อาตมาก็อยากจะบอกว่า “จบเห่” คนอยากรวยทำงาน
     วันละ ๑ นาที หนึ่งวันมี ๒๔ ชั่วโมง ทำงาน ๘ ชั่วโมงยังไม่ค่อยจะพอกินเลย จึงได้บอกให้ไปเพิ่มจำนวนการสวดขึ้น ทำให้จริงจังและสม่ำเสมอ โดยยึดจำนวน ๑๐๘ จบเป็นหลัก เพราะภาวะเศรษฐกิจไม่ใช่แต่บ้านเราเท่านั้น เศรษฐกิจโลกก็พลอยแย่ไปด้วย ถ้าหากว่าเราอาศัยบารมีพระ โดยยึดท่านเป็นที่พึ่งสุดท้ายจริงๆ ทำแบบมอบกายถวายชีวิตจริงๆ ขอยืนยันว่าทุกอย่างก็จะเป็นจริง
     การภาวนาคาถาเงินล้าน ขณะที่ภาวนาทำไปๆ ก็จะรู้สึกเหมือนกับตัวเองดิ่งลึกลงไปๆ เรื่อยๆ จนในที่สุดลมหายใจก็ลึกเหมือนกับเหวที่ไม่มีก้น ญาติโยมทั้งหลายจำตรงนี้ไว้ให้แม่นๆ หากว่าภาวนาจับลงที่ศูนย์กลางกาย ตรงจุดพอเหมาะพอดี เราจะรู้สึกว่าดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆ เหมือนเหว ที่ไม่มีก้น แบบที่หลวงปู่สด วัดปากน้ำท่านบอกว่า ให้หยุดลงตรงกลาง…ตรงกลางลงไป…ตรงกลางลงไป ก็จะไปได้เรื่อยๆ
     อาตมาเองมีประสบการณ์หลายครั้งแล้วว่า ไม่ว่าจะภาวนาพระคาถาบทไหนก็ตาม ถ้าหากว่ามาถึงตรงจุดนี้ พระคาถาบทนั้นจะมีผลมาก เพราะฉะนั้น…พวกเราทุกคนทำให้ถูกตรงนี้ ถ้าทำถูก ไม่ต้องไปท่องเป็นร้อย เป็นพันจบก็ได้ เพราะว่าอารมณ์เต็มที่ก็จะไม่เกินนั้น
     องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราทุกคนเข้าใจถึงวิธีในการเจริญภาวนาคาถาเงินล้าน เพื่อให้เกิดผลสูงสุดที่จะพึงมีพึงได้ตามวาสนาบารมีของแต่ละคน ดังนั้น ขอให้ทุกท่านตั้งกายให้ตรง แต่ไม่ใช่เกร็ง เวลาหายใจเข้า นึกถึงคาถาเงินล้านที่เราภาวนา ไหลตามลมหายใจเข้าไปจนสุดลมหายใจของเรา ให้จิตจับอยู่ตรงนั้น นั่นคือศูนย์กลางกาย ให้ทุกคนขยับโยกหน้าโยกหลัง หาความตรงพอดีๆ ให้เป็นศูนย์กลางของเรา เสร็จแล้วคำภาวนาทั้งหมดของเราให้กำหนดจดจ่อลงตรงนั้น โดยใช้สมาธิเพียงเบาๆ ท่านที่ทรงสมาธิในระดับใช้งานได้จะเข้าใจตรงจุดนี้เลย แต่ถ้าหากท่านที่ยังไม่เข้าใจให้กำหนดความรู้สึกถึงลมหายใจที่แตะแผ่วๆ อยู่ตรงศูนย์กลางกาย แล้วภาวนาคาถาเงินล้านของเราไปเรื่อยๆ
     องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถ้าใครสามารถทำอย่างนี้ได้ต่อเนื่องกันวันละประมาณ ๑ ชั่วโมง จะมีความคล่องตัวมาก จะทำงานใหญ่ขนาดไหน เงินทองก็จะไม่ขาดมือ ยิ่งถ้าเป็นบุคคลที่ได้เคยสะสมทานบารมีมาตั้งแต่อดีต ทรัพย์สินเงินทองจะไหลมาเทมามากเป็นพิเศษ
ดังนั้น ให้ทุกคนขยับหาจุดกึ่งกลางของเราที่พอดี โดยไม่ต้องเกร็งตัวเอง กำหนดความรู้สึกทั้งหมดพร้อมลมหายใจและคาถาเงินล้านลงไปที่กึ่งกลาง ให้ออกมาจากกึ่งกลาง โดยให้สัมผัสเพียงเบาๆ เท่านั้น ให้รักษาอารมณ์ใจอย่างนี้ไว้ จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณบอกหมดเวลา.

คาถาเงินล้าน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ)

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม.
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติ.
พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม.

มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม.
มิเตพาหุหะติ.
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.
สัมปะติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ.

พลานุภาพพระคาถาเงินล้าน

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม.
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติ*.
(ท่อนนี้ มีอานุภาพปัดเป่าอุปสรรคที่ติดขัดให้หมดไป)

พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม.
(ท่อนนี้ ขอพรหมและมหาเทพประทานลาภให้, คาถาเงินแสน)

มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม.
(ท่อนนี้ สวดให้เกิดบุญบารมีบันดาลให้เกิดลาภผลไม่ขาดสาย)

มิเตพาหุหะติ.
(เป็นคาถาเงินล้าน)

พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.
(ท่อนนี้ เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าสวดเพิ่มทรัพย์ที่มีให้งอกทวีคูณ)

สัมปะติจฉามิ. เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ
(ท่อนนี้ มีอานุภาพเร่งลาภให้บังเกิดผลเร็วขึ้น)

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

Related posts