หนังสือมนต์พิธี

หนังสือมนต์พิธี พระครูอรุณธรรมรังษี

…และมาบัดนี้ อาตมภาพก็เข้าสู่วัยชราตามกาลเวลา อยากจะรักษาหนังสือมนต์พิธีนี้ไว้ให้อยู่คู่กับวงการพระศาสนา วงการสงฆ์ พร้อมทั้งสาธุชนทั่วไป จึงได้มอบลิขสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงของหนังสือมนต์พิธี ให้คุณโยมมณฑ์จิตต์เกษม จงพิพัฒน์ยิ่ง ทายาทของโรงพิมพ์-สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง อันเป็นหน่วยงานที่ได้เพียรเพื่องานพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี ได้จัดพิมพ์หนังสือมนต์พิธีแผยแผ่แต่เพียงผู้เดียวให้แพร่หลายสืบไป..

พระครูอรุณธรรมรังษี ๓ มี.ค. ๒๕๖๐

หนังสือสวดมนต์ข้ามปี เสริมชะตาบารมี